Erasmus +

stiahnut

Erasmus + je grantový program Európskej únie, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Je vyhlásený na roky 2014 – 2020. Do programu sa môžu zapojiť žiaci, študenti, mladí ľudia, pedagogický zamestnanci, pracovníci s mládežou a dobrovoľníci. Je veľa možností ako sa dá zapojiť. Dôležité je chcieť. 


Pre žiakov a študentov sú špecifické programy, ktoré rozvíjajú zručnosti a vedomosti získané v škole a v spolupráci s partnerskými školami.


Ak si jednotlivec alebo partia mladých ľudí, ktorá chce niečo zažiť a zároveň sa toho veľa naučiť je tu možnosť zapojiť sa do programu ERASMUS + v časti K1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov. Tá prostredníctvom mládežníckych výmien – teda medzinárodných stretnutí skupín mladých ľudí, na ktorých si vymieňajú informácie k určitej téme aby získali nové zručnosti a skúsenosti. Viac o mládežníckych výmenách TU.

Amount of direction signs with europeans countries names.


Video o programe ERASMUS + (v angličtine)