O nás

Nemám rád ľudí, ktorí čakajú, až im niekto upraví cestu.

Jack London


My si tu svoju tvoríme sami.


Kto sme ?

Sme skupina mladých aktívnych 14 – 20 ročných ľudí, zastupujúca svojich rovesníkov bývajúcich a študujúcich v Starej Ľubovni. Chceme oživiť a zviditeľniť  naše mestečko. Vznikli sme začiatkom školského roka 2006/2007.

Čo chceme dokázať ?

Hľadáme cestu ako prelomiť bariéru nezáujmu mládeže o veci verejné a tak vytvoriť systém, ktorý by umožnil nám mladým aktívne sa podieľať na živote nášho mesta.

  • vyhľadávať a vytvárať priestor pre nápady mladých ľudí

  • vytvárať možnosti pre vzájomnú komunikáciu medzi poslancami a mládežou

  • aktivizovať mladých ľudí, podporiť ich pri organizovaní vecí pre seba a pre iných

  • naučiť sa spolupracovať a vzájomne prepojiť školy, aby mohli medzi sebou spolupracovať

Naše úlohy:

  • reprezentovať mladých ľudí v Starej Ľubovni

  • podporovať mladých pri podávaní podnetov a návrhov týkajúcich sa života mládeže

  • aktívne vstupovať do vyjednávania a vytváranie podmienok na vzdelávanie, prácu a aktívneho trávenia voľného času

  • zabezpečovať svoje potreby aj vlastným pričinením

  • pestovať zodpovednosť a spoluúčasť na vedení a rozvoji mesta

Kde nás nájdete ?

Stretávame sa každý pondelok o 15:00 v Centre voľného času v Starej Ľubovni, v našej klubovni zvanej „pivnička“.


Aj my musíme fungovať podľa nejakých právnych noriem a ustanovení. Štatút MPSL.