Čarovné dni mládeže

Podujatie Čarovné dni mládeže je dvojdňové podujatie, ktoré organizujeme spravidla koncom letných prázdnin. Náplňou podujatia sú rôzne športové aktivity a súťaže, či umelecké vystúpenia.