Mládežnícke výmeny

Máš chuť stretnúť sa s mladými ľuďmi z iných krajín, spoznať ich krajinu a kultúru a diskutovať o spoločne vybranej téme? Potom sú nasledujúce riadky určené práve pre Teba. 

Mládežnícke výmeny spadajú pod program Erasmus + v časti K1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov.

Pre ktoré krajiny je určená táto akcia – Do tejto akcie sa môžu zapojiť mladí ľudia s nasledovných programových krajín:

  • Členské štáty európskej únie (EÚ): Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko  Nemecko, Grécko, Maďarsko, Írsko, Taliansko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Veľká Británia.
  • Programové krajiny európskej asociácie voľného obchodu (EFTA), ktoré sú členmi Európskeho ekonomického priestoru (EEA): Island, Lichtenštajnsko, Nórsko.
  • Programové krajiny, ktoré sú kandidátmi na vstup do Európskej únie: Turecko.
  • Partnerské krajiny EÚ: Arménsko, Azerbajdžan, Gruzínsko, Moldavsko, Ukrajina, Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Líbya, Maroko, Palestína, Sýria, Tunisko, Albánsko, Bosna a Hercegovina, Kosovo , Čierna Hora, Srbsko.

Základné pravidlo výmeny – Akákoľvek výmena musí zahŕňať minimálne dve rozdielne programové krajiny, z ktorých aspoň jedna je členským štátom EÚ.

Kto sa môže výmeny zúčastniť – Mládežníckej výmeny sa môžu zúčastniť mladí ľudia od 13 do 30 rokov s trvalým pobytom v programovej krajine. Malý počet účastníkov skupiny môže mať viac ako 25 rokov, ale účastníci nesmú byť starší ako 30 rokov.

Koľko musí (môže) byť účastníkov – Každá mládežnícka výmena musí mať minimálne 16 a maximálne 60 účastníkov okrem skupinových vedúcich.

Prečo mať skupinových vedúcich – Každá partnerská skupina musí mať skupinového vedúceho, ktorý sprevádza skupinu mladých ľudí, dohliada na ich bezpečnosť, motivuje a podnecuje na aktívne zapájanie sa do jednotlivých činností. Mládežnícky vedúci musí mať min. 18 rokov.

Ako dlho môže (musí) projekt trvať – Minimálna hranica dĺžky trvania projektu nie je stanovená, ale musí mať dostatočne dlhý priestor na prípravu aktivít a na ich zhodnotenie. Maximálna dĺžka je 15 mesiacov.

Minimálna dĺžka trvania aktivít je 6 dní, maximálna 21 dní (okrem dní určených na cestovanie).