Erasmus +

Erasmus + je grantový program Európskej únie, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Je vyhlásený na roky 2014 – 2020. Do programu sa môžu zapojiť žiaci, študenti, mladí ľudia, pedagogický zamestnanci, pracovníci s mládežou a dobrovoľníci. Je veľa možností, ako sa zapojiť. Dôležité je chcieť. 

Pre žiakov a študentov sú špecifické programy, ktoré rozvíjajú zručnosti a vedomosti získané v škole a v spolupráci s partnerskými školami.

Ak si jednotlivec alebo partia mladých ľudí, ktorá chce niečo zažiť a zároveň sa toho veľa naučiť, je tu možnosť zapojiť sa do programu ERASMUS + v časti K1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov. Tá prostredníctvom mládežníckych výmen – teda medzinárodných stretnutí skupín mladých ľudí, na ktorých si vymieňajú informácie k určitej téme, aby získali nové zručnosti a skúsenosti.

Video o programe ERASMUS + ( v angličtine)