Prezentácie na školách

Je zvykom, že každoročne naši členovia navštevujú základné a stredné školy v meste, aby im odprezentovali svoju činnosť.

 obdobie: september – november

 miesto: základné a stredné školy v meste

Medzi úvodné akcie, ktoré počas školského roka organizujeme patria aj prezentácie na školách. Mládežníci zavítajú na základné a stredné školy v meste, kde žiakom prezentujú svoju činnosť. Rozprávajú im o svojich podujatiach, výmenách a o výhodách členstva v mládežníckom parlamente. Niektorých žiakov (študentov) tieto prezentácie nadchnú natoľko, že neváhajú a pridajú sa k nám. Je to skvelá a potrebná akcia, pretože sa stále viac a viac ľudí dozvedá o MPSL a o tom, aké sú jeho podujatia.