Prezentácie na školách

Je zvykom, že každoročne naši členovia navštevujú základné a stredné školy v meste, aby im odprezentovali svoju činnosť.

september – november

základné a stredné školy v meste

Spolu s koncom prázdnin a začiatkom školského roka sa aj Mládežníckemu parlamentu v Starej Ľubovni (ďalej MPSL) začína rok. Medzi prvé akcie, ktoré naši mladí organizujú sú prezentácie na školách. Mládežníci zavítajú na základné a stredné školy v meste a prezentujú žiakom svoju činnosť. Rozprávajú im o svojich podujatiach, výmenách a o výhodách členstva v mládežníckom parlamente. Niektorých žiakov (študentov) tieto prezentácie nadchnú natoľko, že neváhajú a pridajú sa k nám. Je to dobrá akcia, pretože sa stále viac a viac ľudí dozvedá o MPSL a o tom, aké sú jeho podujatia. 


Prezentácie na školách 2016 

Prezentácie na školách 2017