Erasmus+ v Slovinsku

Ako trávia leto mladí ľudia zo Starej Ľubovne ?

Už v júni 2022 malo možnosť 6 mladých ľudí zúčastniť sa na medzinárodnej výmene mládeže, ktorá sa konala v Slovinsku. Účastníci mládežníckej výmeny pochádzali zo Slovinska, Poľska, Slovenska, Českej republiky a Litvy.

Malebné dedinka Markovci, ktorá sa nachádza takmer na hraniciach s Maďarskom a Rakúskom privítala vďaka grantovému programu ERASMUS+ viac ako 30 mladých ľudí, ktorým záleží na životnom prostredí.

Cieľom výmeny bolo podporiť environmentálne povedomie mladých ľudí, ukázať, ako správne triediť odpad a ako recyklovať staré veci. Účastníci získali skúsenosti s vedením workshopov a s tímovou prácou. Zoznámili sa tiež s kultúrou a tradíciami iných krajín.

Počas mládežníckej výmeny sa konali zaujímavé workshopy na tému recyklácie, opätovného použitia, upcyklácie. Spoločne diskutovali o recyklácii, možnostiach znižovania negatívneho vplyvu na životné prostredie a o tom, ako k tomu môžu prispieť mladí ľudia. Počas mládežníckej výmeny si účastníci s pomocou odborníka pripravili aj vlastné jedinečné nákupné tašky z bielych bavlnených tričiek.

12.- 23.6.2022 Medzinárodná výmena mládeže – Empowered Recycling – SLOVINSKO