Konferencia v Púchove

Trojdňová Konferencia v rámci projektu Asociácie CVČ SR Podpora mládežníckych parlamentov v dňoch 29.9. – 2.10. 2021 v Púchove je úspešne za nami. Zúčastnili sa jej zástupcovia mládežníckych parlamentov miest Púchov, Stará Ľubovňa, Nová Baňa, Považská Bystrica, Šaľa, Senica, Košice, Prievidza, členky Žiackej školskej rady mesta Gbelce a svojou návštevou nás poctili i místostarosta mesta Kyjov Daniel Čmelík a zástupca Rady mládeže z českého mesta Kyjov. Veľa sme pracovali a diskutovali, pozvanie prijali vo štvrtok i vzácni hostia, aby sme mohli debatovať o postavení mladých ľudí v spoločnosti, v miestnej samospráve, ale i podpore v rámci štátu. Pozvanie prijal podpredseda parlamentu pán Gábor Grendel , pani primátorka Katka Heneková, tiež viceprimátor mesta Lukáš Ranik  vedúca komisie Školstva, soc. zabezpečenia a mládeže pri MsÚ Irena Kováčiková , vedúca oddelenia školstva MsÚ v Púchove Daniela Gabrišová. Veľmi pekne ďakujeme i riaditeľom SŠ v meste, ktorí prijali naše pozvanie – riaditeľovi Gymnázia Miroslavovi Kubičárovia riaditeľke Spojenej strednej odbornej školy I. Krasku Lenke Jancíkovej. Konferencia mala nabitý program, časť z nej bola v CVČ a časť v aule SSOŠ I. Krasku. S ostatnými parlamentami sme si mali možnosť povymieňať naše doterajšie skúsenosti, znalosti a skvelé nápady pre budúce fungovanie.