MP sa pripravuje podať projekt na Erasmus+

Mobilita mladých ľudí (KA152-YOU) ERASMUS + https://www.erasmusplus.sk/

Táto akcia podporuje organizácie a skupiny mladých ľudí v oblasti Mládežníckych výmen a združuje mladých ľudí z rôznych krajín, za účelom výmeny a vzdelávania sa mimo svojho formálneho vzdelávacieho systému. Mládežnícky parlament sa už pripravuje na podanie žiadosti.