Očami mladých

Ako mladí aktívni ľudia radi využívame všetky príležitosti, ktoré sa nám naskytnú. Vo štvrtok 21.4.2021 sme mali možnosť sa spoznať a porozprávať s podpredsedom Národnej rady Slovenskej republiky, pánom Gáborom Grendelom. Spolu s členmi parlamentu sa na stretnutí zúčastnili aj  Žiacke školské rady gymnázií v Starej Ľubovni. Diskusia bola na tému – Svet mladých ľudí dnes. Zaujímali sme sa o názor pána poslanca na mladých ľudí, ako aj o ich podporu v súčasnej dobe.


Bola to skvelá diskusia s podpredsedom NRSR pánom Gáborom Grendelom. Dozvedeli sme sa bližšie informácie o fungovaní Národnej rady, ako aj názory pána poslanca, ktoré nás zaujímali. Zistili sme, ako poslanci parlamentu vnímajú mladú generáciu, aké možnosti majú mladí ľudia v dnešnej dobe, ale aj plány na podporu mladých do budúcna. Okrem profesionálneho prístupu, nám pán podpredseda ukázal svoju ľudskosť a príjemnú autentickú povahu.