Príprava na medzinárodné projekty

Členovia Mládežníckeho parlamentu SL pokračujú v prípravách na nové medzinárodné projekty. Dnes diskusia o potrebách mladých ľudí, čo hovorí a robí mladý človek a na záver PRAJEME ŠŤASTNÉ A VESELÉ VIANOČNÉ SVIATKY V KRUHU NAJBLIŽŠÍCH. PF 2022 🎄🎄🎄