RUN4FOREST

Mládežnícky parlament v Starej Ľubovni sa zapojil prostredníctvom CVČ Stará Ľubovňa do grantového programu INCUBATOR. Predmetom žiadosti o grant bol projekt spojený s environmentálnou výchovou ako aj praktickou výsadbou stromčekov. Hlavnou myšlienkou projektu bolo vysadiť na kopci Vabec v Starej Ľubovni jednu sadenicu smreka za každého účastníka zapojeného do dobročinného behu Run4Forest, organizovaného 4.6.2021. Aj napriek nepriaznivému počasiu sme zažili výborné dopoludnie a akcia, Run4Forest, dopadla nad naše očakávania. 42 bežcov prišlo prekonať miestami náročnú trasu pre zdravie našich lesov. V spolupráci s Lesy SR, a pod dohľadom lesníka sme mohli na základe odborného stanoviska a súhlasu vykonať výsadbu. Sadenice sa sadili s dostatočnými vzdialenosťami a na mieste na to potrebných pre rozkvitanie nových lesov na území nášho okresu. Náš cieľ zvýšenia povedomia o environmentálnej kríze sa naplnil a veríme, že sme inšpirovali ostatných ľudí k podobným činom.