Sme vo finálne

SME VO FINÁLE 🇨🇿🇲🇨🇸🇰 V dňoch 23.-24.2.2023 za účasti partnerov STOWARZYSZENIE SURSUM CORDA NOWY SACZ- Poľsko, #svcvratimov STŘEDISKO VOLNEHO ČASU VRATIMOV – Česká republika, pedagógov, sociálnych pracovníkov, psychológov, psychoterapeutov zástupcov mesta Stará Ľubovňa, mladých ľudí zo Starej Ľubovne, Vratimova a Noweho Saczu sme uviedli do života metodiku a krátky #film Príbeh obyčajného chlapca “UŠI”

V rámci projektu ZRKADLO DUŠE podporeného grantovým programom #ErasmusPlus ERASMUS+ sme priblížili ako môžeme kreatívne vytvárať priestor pre vzdelávanie mladých ľudí prostredníctvom audiovizuálnej techniky (filmu).

Zamerali sme sa na

… reflexiu, ako vnímali mladí ľudia situáciu spojenú s COVID-19,

… podporu mladých ľudí v oblasti #dusevnezdravie duševného zdravia.

#Metodika bude slúžiť mladým lídrom, pracovníkom s mládežou, pedagógom, sociálnym pracovníkom a odborníkom v oblasti prevencie patologických javov, psychológie v ich práci a pomoci deťom a mládeži ako zvládať záťažové situácie.