Spoločné stretnutie

Spoločné stretnutie členov Mládežníckeho parlamentu mesta Stará Ľubovňa pod vedením Rolanda Urbana s podpredsedom NR SR Gáborom Grendelom, primátorom mesta Stará Ľubovňa Ľubošom Tomkom a riaditeľkou CVČ Martou Hanečákovu.

Plodná diskusia na tému ako funguje mládežnícky parlament, aká je podpora mladých ľudí, aj možnosti aktívnej participácie mladých ľudí vo veciach verejných. Bodka za stretnutím bolo pozvanie členov mládežníckeho parlamentu do Národnej rady SR, ktoré sa uskutoční koncom júna 2022.