Experience it!

V dňoch 15. a 16. decembra sme u nás zorganizovali národné stretnutie mládeže v rámci projektu Experience it!

Naše pozvanie prijali mládežnícke parlamenty zo Spišskej Starej Vsi, Bardejova, Šale a školský parlament SOŠPg v Prešove.

V rámci dvoch nabitých dní sme spolu zažili kopu zábavy, no aj naučili sa nové veci. V jednotlivých blokoch sme preberali témy ako: Spojení a silní pre budúcnosť, DigiPEERS, tímovú spoluprácu, životné prostredie, tvorivé aktivity, možnosti spolupráce medzi jednotlivými parlamentami, či prednášku od Tomáša Benkoviča (predsedu MPMS) o mládežníckych parlamentoch, za čo mu veľmi pekne ďakujeme.