KILO 2023 ODOVZDANÉ

Počas celého týždňa od 27.11. do 1.12. sa v stánku oproti Mestskému úradu a na školách konala dobročinná zbierka trvanlivých potravín s názvom KILO. Ako býva každoročne zvykom, aj tento rok sme takto spríjemnili predvianočné obdobie rodinám a ľudom, ktorí to potrebujú.

Tento rok sa nám spoločne podarilo vyzbierať 640 kg potravín, ktoré sme odovzdali 34 domácnostiam. 😊

Naša vďaka patrí všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli a pomohli tak spríjemniť sviatok Mikuláša iným. 🎅

Ďakujeme tiež školám v meste, bez ktorých by sme takéto množstvo potravín nevyzbierali.

ZŠ Komenského 135kg

ZŠ Levočská 105kg

ZŠ sv. Cyrila a Metoda 90kg

SOŠ Technická 80kg

Ešte raz ďakujeme a veríme, že budúci rok počet kíl ešte navýšime!