Kategórie
Články

Prezentácie na školách 2017

Aj tento september členovia nášho mládežníckeho parlamentu predstavili svoju činnosť deviatakom základných a prvákom stredných škôl. Prostredníctvom prezentácie sa žiaci dozvedeli, čo je mládežnícky parlament, ako funguje a čo je jeho cieľom. Boli im odprezentované jednotlivé aktivity, ktoré počas roka organizujeme či pomáhame organizovať, mládežnícke výmeny a organizácie, s ktorými spolupracujeme.

Veríme, že táto prezentácia niekoho z mladých ľudí oslovila a tešíme sa na nových členov.


Boli sme na týchto školách:

  • Gymnázium Terézie Vansovej Stará Ľubovňa

  • Základná škola Komenského

  • Základná škola Levočská

  • Základná škola Za Vodou

  • Stredná odborná škola Jarmočná

  • Základná škola sv. Cyrila a Metoda

  • Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša Stará Ľubovňa