Kategórie
Články

Prezentácie na školách 2018

Aj tento september členovia nášho mládežníckeho parlamentu predstavili svoju činnosť deviatakom základných a prvákom stredných škôl. Prostredníctvom prezentácie sa žiaci dozvedeli, čo je mládežnícky parlament, ako funguje a čo je jeho cieľom. Boli im odprezentované jednotlivé aktivity, ktoré počas roka organizujeme či pomáhame organizovať, mládežnícke výmeny a organizácie, s ktorými spolupracujeme.

Veríme, že táto prezentácia niekoho z mladých ľudí oslovila a tešíme sa na nových členov.


Boli sme na týchto školách:

Gymnázium Terézie Vansovej Stará Ľubovňa

Základná škola Komenského

Základná škola Levočská

Základná škola Za Vodou

Stredná odborná škola Jarmočná

Základná škola sv. Cyrila a Metoda

Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša Stará Ľubovňa