UZOL kultúry

V dňoch 11.-12.4.2022 sa uskutočnila konferencia MLADÍ MESTU.

Viac ako 35 mladých z Nowego Saczu a Starej Ľubovne diskutovalo o tom, ako môžu mladí ľudia prispieť k rozvoju mesta a byť zároveň jeho aktívnymi občanmi.

Mladí ľudia zastupujúci

* Mlodzieźowu radu miasta Novego Saczu,

* Mládežnícky parlament Starej Ľubovne,

* Žiacke školské rady – Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša, Gymnázia Terézie Vansovej, Spojenej školy na Jarmočnej a Strednej odbornej školy technickej prezentovali činnosť rad, zamysleli sa nad možnosťami ďalšej spolupráce a odporúčaniami, čo by sme mohli zmeniť, zlepšiť, aby sa mladým ľuďom v našom meste lepšie žilo.

Očami mladých sme predstavili históriu mesta Stará Ľubovňa, kam sa vybrať za športom, či kultúrou. Členov Mlodzieźovej rady miasta Nowy Sacz sme pozvali aj stredné školy v meste Stará Ľubovňa.