CHANGE YOUR MIND, CHANGE YOUR LIFE

30.6. – 10.7.2023 Medzinárodná výmena mládeže SALOVEC SLOVINSKO

Change your mind, Change your life – Zmeň svoju myseľ, zmeň svoj život!

30 mladých ľudí zo šiestich krajín – Slovenska, Slovinska, Poľska, Čiech, Ukrajiny a Španielsko počas jedenástich dní hovorilo o problémoch duševného a emocionálneho zdravia mladých ľudí. Účastníci medzinárodnej výmeny mládeže, kde malo zastúpenie aj Cvč Stará Ľubovňa rozvíjali zručnosti na identifikáciu príčin emocionálnych a duševných problémov, hľadali cestu ako predísť emocionálnemu vyhoreniu a únave. Ako sa motivovať, vyjadrovať svoje pocity prostredníctvom vedomej kresby a maľby. Hovorili o preventívnych opatreniach, ktoré mladým ľuďom poskytnú vedomosti a zručnosti potrebné na zlepšenie duševného zdravia.

Video z medzinárodnej výmeny:

https://www.facebook.com/staralubovnaCVC/videos/605418198092648/