Erazmus+ Grécko 2019

V dňoch 5.10-14.10 sme sa zúčastnili na medzinárodnej výmene mládeže cez projekt európsky grantový projekt Erasmus+. Výmena sa uskutočnila v gréckom mestečku Thessaloniki, neskôr v mestečku Katoporoia.

Dozvedeli sme sa tam veľa nových zaujímavých poznatkov hlavne z oblastí ekológie, keďže výmena sa niesla v téme Environmentálnych problémov.

Odchádzali sme v Nedeľu večer (5.10)z vlakovej stanice V Starej Ľubovni príchod do Thessaloník bol v pondelok o 12:00 miestneho času.Zažili sme veľa neopakovateľných okamžikov a získali nové priateľstvá.

Veľmi sa tešíme na ďalšie mladežnícke výmeny, ktoré nás v budúcnosti ešte len čakajú.