Lotyšsko 2016

Celá výmena niesla názov “Theatre of Europe“. Výmena sa uskutočnila v meste Daugavpils (druhé najväčšie mesto v Lotyšsku) prostredníctvom projektu Erasmus +, ktorý poskytuje mladým ľudom možnosť vycestovať a zažiť mnoho nových zážitkov (Chcem vedieť viac). Program Theatre of Europe trval od 20.mája do 29.mája a zúčastnilo sa ho 5 krajín (Taliansko, Lotyšsko, Rumunsko, Poľsko, Slovensko). Účastníci spoločne žili ako jedna veľká herecká rodina, pretože počas výmeny sa venovali najmä divadelnému umeniu. Zúčastnili sa na rôznych prednáškach a exkurziách, kde načerpávali nové poznatky o divadle. Na slovenskom večeri spoločne všetkým ukázali slovenské divadelné umenie ale taktiež aj národne jedlo, či tanec. Ich výstupom bolo kompletné pripravenie divadla, ktoré sa konalo na miestnom ZooMaiFeste. Na tomto festivale, ktorý sa konal v miestnej Zoo mládežníci vystupovali s vopred pripraveným programom, kde hlavnou myšlienkou bolo, uvedomiť si, ako sa cítia zvieratá, v cirkusoch, v klietkach a podať myšlienku slobody zvierat aj deťom.


Fotogaléria: