Maďarsko 2016

Šiesti mladí ľudia z mládežníckeho parlamentu zo Starej Ľubovne zažili opäť nové dobrodružstvá. Zúčastnili sa totiž mládežníckej výmeny v Maďarskom meste Forraskút neďaleko veľkého univerzitného mesta Szeged. Výmena trvala od 24.8. do 31.8. 2016.
Okrem zábavy sme sa zúčastnili na rôznych prednáškach a diskusiách, ktoré nám opäť rozšírili obzor našich vedomostí. Každá krajina organizovala vlastné workshopy. Slovensko všetkých naučilo niečo nové o tímovej spolupráci a vzájomnej prepojenosti rôznorodých kultúr. Česko nás učilo ako robiť zložité rozhodnutia a to prostredníctvom rozporného príbehu, v ktorom sa každý pozeral na hlavné postavy z iného pohľadu. Uvedomovať si zodpovednosť vo svete nám objasnili Rakúšania formou aktivity, v ktorej sme si všetci vyskúšali aké je to byť imigrantom či kancelárom štátu. Lokálnu zodpovednosť nám zábavnou formou priblížili domáci.
Výstup našej výmeny sa konal na krásnom námestí v Szegede, kde sme zbierali priania ľudí pre Európsku úniu. Mládežnícka výmena bola podporená grantovým programom Európskej únie s názvom ERASMUS+Video z výmeny: