Mládežnícka výmena -Stará Ľubovňa 2021

Výmena mládeže sa uskutočnila 22.7.-26.7.2021 spolu s našimi susedmi Čechmi s cieľom pochopiť význam mediálnej gramotnosti a kriticky myslieť. Prvý deň bol o spoznávaní participantov a okolia, ako aj o úvode do výmeny. Účastníci strávili čas so školiteľom, ktorý im objasnil metodiku kritického myslenia prostredníctvom neformálneho vzdelávania. Nasledujúce dni boli venované skupinovým aktivitám. Výmena sa ukončila príjemným rozlúčkovým večierkom. Zúčastnení sa za tých pár dní pobytu zblížili, a ako to už pri výmenách býva, pri lúčení sa nevyhli ani slzám. Za takéto skvelé zážitky so skvelými ľuďmi a nadobudnutie nových vedomostí vďačíme Erasmus+, ktorý nám to umožnil.