Slovensko 2016

Mládežnícky parlament Stará Ľubovňa uskutočnil vlastnú mládežnícku výmenu s názvom Laboratory of skills (Laboratórium zručností). Od 21.-27. augusta sa ulicami nášho mesta hnali rôzne cudzie jazyky ako francúzština, taliančina, dánčina, no hlavne angličtina. Občania Starej Ľubovne mohli stretnúť skupinku 21 mladých ľudí ako chodia po meste a bavia sa rôznymi aktivitami. V hneď druhý deň mali za úlohu hľadať pomocou indícii a pýtania sa okoloidúcich rôzne miesta alebo budovy v meste. Nebola to skúška len pre členov výmeny, ale aj pre Ľubovňanov ako im vysvetliť, kde je daná budova, aby ich napríklad taký Talian pochopil. Zistili sme, že Ľubovňania sú veľmi obetaví, pretože jeden ochotný človek im dokonca spravil doprovod autom na dané miesto. Hlavná téma výmeny bola „Zamestnanie mládých“ a touto myšlienkou sa niesli aj nasledujúce dni. Účastnili sme sa fiktívneho pohovoru, mali sme si napísať vlastný životopis, pán Ing. Zima nám v eMkem-e spravil prehliadku fabriky a následne rozpovedal svoj príbeh, ako sa mu obchod vyvíjal a nakoniec nám dal výborné rady do života. Túto tému sme uzavreli veľmi zaujímavou úlohou. „Musíte predať 300 kusov rozbitých práčok formou teleshopingu pred kamerou.“ Samozrejme, že sme všetky predali.

Ďalšia aktivita prebiehala na hrade, kde sa konala hra  tzv. Pevnosť Boyard. Súčasťou bola aj prehliadka sokoliarov, pri ktorej nie každý cudzinec vydržal kvôli nízkym náletom dravcov. Navštívili sme Pieniny a taktiež aj Nestville, kde ani jeden francúzsky noštek neodolal vôni prvej slovenskej wiskey. V jedno ráno sme si spravili piknik v strede mesta a bolo veľmi zaujímavé pozerať na tie veľmi udivené tváre ľudí, ktorí šli práve do práce.

Návštevníci boli príjemne prekvapení slovenskou pohostinnosťou, no čo hlavne nevedeli pochopiť, že na každý obed bola polievka. Bohaté a pestré jedlá  spôsobili veľmi náročné cesty na ubytovňu nad Kinom.  Niekedy cesta späť trvala dva krát dlhšie ako do reštaurácie. Touto cestou by sme chceli poďakovať  reštauráciám Koliba, Palma, Panoráma a Salaš. Ďalej sa chceme poďakovať ústretovosti vedenia hradu a centru voľného času, ktoré nám poskytlo priestory na rôzne aktivity. Taktiež chceme motivovať mladých ľudí, aby sa účastnili aktivít Mládežníckeho parlamentu, pretože napríklad takáto výmena je výbornou skúsenosťou pre aktívneho mladého človeka či už pre rozvíjanie cudzieho jazyka alebo pre začlenenie sa do kolektívu super ľudí.

Výmena bola podporená z Európského programu ERASMUS+