Slovensko 2017

Tak ako minulý rok, aj tento sa v našom meste uskutočnila mládežnícka výmena. Organizovali ju členovia staroľubovnianskeho mládežníckeho parlamentu a bola podporená európskym programom Erasmus +. Tentokrát niesla názov Don’t be afraid of foreign cultures (Nemajte strach z iných kultúr). Desať francúzskych a desať slovenských participantov v dňoch 12. – 19. 8. 2017 aktívne diskutovali o problémoch dnešnej spoločnosti, o integrácii iných kultúr či o diskriminácii. Nemenej dôležité boli témy ako rasizmus, xenofóbia a extrémizmus. Cieľom výmeny bolo naučiť mladých ľudí aby sa nebáli prezentovať a vyjadriť svoj názor či už v rodnom jazyku alebo v angličtine, ktorá bola hlavným komunikačným jazykom. Rôzne náučné aktivity im pomohli uvedomiť si následky extrémizmu, kultúrne rozdiely či to, že naše predsudky sú často neoprávnené. Jednou z aktivít bol napríklad Azyl na úrade, kedy boli francúzsky participantom rozdané tlačivá so žiadosťou o azyl. Ich úlohou bolo tlačivá správne vyplniť a odovzdať „úradníkom“. Háčik bol ale v tom, že tlačivá boli iba v slovenskom jazyku, čo dalo Francúzom poriadne zabrať. Na akékoľvek otázky dostali odpoveď len v slovenčine. Cieľom bolo vžiť sa do pozície človeka, ktorý príde do cudzej krajiny, neovláda jazyk a potrebuje nájsť útočisko.Počas slovenského interkultúrneho večera slovenskí participanti predviedli čo-to z pestrého slovenského folklóru, napiekli zemiakové placky a poriadne Francúzov vytancovali. Francúzi sa nenechali zahanbiť a na ďalší deň si pripravili zaujímavý kvíz o Francúzsku a veľkú kopu ich typických zákuskov, koláčov, syrov a nátierok.V priebehu týždňa si skupina užila splavovanie Dunajca, počas ktorého si vypočuli množstvo zaujímavostí o Pieninskom národnom parku. Navštívili aj fabriku na výrobu destilátov a čokolády v obci Hniezdne, kde sa dozvedeli o priebehu výroby destilátov v minulosti aj súčasnosti. Nevynechali ani ľubovniansky skanzen a hrad, ktoré sa zahraničným návštevníkom veľmi zapáčili. Slováci si pre Francúzov pripravili aj takzvanú City game, počas ktorej Francúzi spoznávali mesto prostredníctvom indícií a úloh. Výmena teda dopadla úspešne, participanti si odniesli množstvo nových skúseností, zážitkov, nápadov a vedomostí.