Slovensko 2018

Od 14. do 21. septembra 2018 sa uskutočnila v Starej Ľubovni medzinárodná mládežnícka výmena vrámci programu Erasmus+ s názvom We´re all people. Počas tohto týždňa nás čakal zaujímavý program spolu so mladými ľuďmi od 16 do 19 rokov. Participantov zo Španielska sme vyzdvihli v Košiciach a po Rumunov sme boli v Krakove. Ďalší deň bol zameraný na zoznámenie, ako prvé sme mali sme rôzne hry a aktivity, ktoré nám k tomu pomohli. Každý deň sme začínali ranným energy risingom, kde zväčša sme šli na prechádzku po pekných miestach v Starej Ľubovni. Večery boli zamerané na spoznanie kultúry a zvykov na Slovensku, Španielsku a v Rumunsku. Každá krajina mala povedať niečo o svojej krajine či už formou nejakého kvízu, jazykolamom alebo typickým nápojom či jedlom. Tieto večery mali sme nazývali „interkultúrne.“ Na náš večer sme si pripravili kvíz o slovenských slovách, slepú mapu, kvíz o Slovensku a uvarili sme slovenské tradičné jedlá. Tieto chvíle boli veľmi zábavné pretože boli urobené prostredníctvom súťaže aká krajina pozná viac daný štát, ktorý pripravoval interkultúrny večer. V ďalších dňoch sme mali veľa aktivít, ktoré boli nesmierne zaujímavé, sme sa zaoberali dôležitými témami. Na každej aktivite sme boli zmiešané krajiny tým pádom každý mohol vyjadriť svoj názor na danú tému ako to je v jeho oblasti. Aktivity sa týkali ľudských práv a boli robené neformálnou cestou. Hlavným výstupom bolo WhyVideo, ktoré sme my účastníci spracovali- boli sme hercami, producentmi, kameramanmi a grafikmi. Tento týždeň prešiel veľmi rýchlo a keď sme sa lúčili bolo nám smutno, pretože sme zažili kopu zážitkov a za krátky čas sme si vytvorili mnoho dobrých spomienok.


Zopár fotografií z tohto nezabudnuteľného týždňa: